Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2021

Varje träd och varje träbit är unik - och fascinerande. Vi ser det som vårt privilegium att tillverka högklassiga parkettgolv av denna mångsidiga naturprodukt. Vi känner oss skyldiga att hantera våra resurser på ett hållbart sätt - och det över hela värdekedjan.

Som ledande europeisk parketttillverkare har vi ett ansvar att lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt - det är vi skyldiga naturen, framtida generationer och oss själva. Därför optimerar och utvecklar vi ständigt vår holistiska hållbarhetsstrategi.

Inom Bauwerk-koncernen har vi sammanfattat våra ansvarsområden i fyra åtgärdsområden:

  • Hälsosamma lösningar
  • Natur och miljö
  • Motiverade medarbetare
  • Fair Business

I det följande vill vi dela med oss av de viktigaste höjdpunkterna och framgångarna som vi har uppnått under det senaste året.

Läs hela hållbarhetsrapporten här.

Hälsa och säkerhet

Åtgärdsområde: Hälsa och säkerhet

Som individer tillbringar vi 80-90 % av våra liv inomhus och andas in och ut 10-20 m3 luft per dag. För att garantera en hög luftkvalitet och en hälsosam livs- och arbetsmiljö måste de lim, lacker och oljor som vi använder vid tillverkningen av våra parkettgolv vara absolut säkra ur hälsosynpunkt och bearbetas med omsorg. 

En av de viktigaste framgångarna inom området "Hälsosamma lösningar" var att produktsortimentet med Eco-Institute-märkning har utökats till vårt sortiment med tre lager (undantag: oljade och rökta golv). Med vårt varumärke står vi för parkett av hög kvalitet som är ofarlig för hälsan och till och med har positiva effekter på vårt välbefinnande. Detta bevisas av oberoende institut.

Natur och miljö

Åtgärdsområde: Natur och miljö

Trä är det överlägset viktigaste råmaterialet i vår verksamhet. Vår framgång är beroende av det och därmed direkt av en intakt miljö. En ansvarsfull anskaffning av trä och träprodukter, en effektiv användning av resurser, och solen hör självklart till denna kategori, samt en minskning av växthusutsläppen är våra viktigaste bidrag.

De viktigaste framgångarna på området "Intakt miljö" var minskningen av direkta VOC-utsläpp i vår schweiziska fabrik med 45 % och den ökade andelen hållbart certifierade råvaror som ökat med mer än 10 %.

Dessutom började vi producera vår egen gröna energi med hjälp av solpaneler på våra viktigaste produktionsanläggningar.

Vi är också stolta över att ha lyckats integrera våra produktionsanläggningar Kroatien och Litauen i vårt miljöledningssystem enligt ISO-standard 14001.

Motiverade medarbetare

Åtgärdsområde: Motiverade medarbetare

Den avgörande faktorn för vårt företags framgång är våra medarbetare. Deras kompetens, engagemang, kreativitet, flexibilitet och lojalitet gör vårt internationellt producerande och aktiva företag starkt och redo för framtiden. Därför vill vi att de ska känna sig trygga och respekterade hos oss - i en rättvis och uppskattande miljö. Som arbetsgivare bär vi ansvaret för deras hälsa och välbefinnande samt för deras yrkesmässiga utveckling.

Vår koncernövergripande medarbetarundersökning visar att nivån på medarbetarnas tillfredsställelse ökade jämfört med föregående år.

En annan viktig framgång inom området "motiverade medarbetare" var införandet av ett synkroniserat produktionssystem (SPS) på alla produktionsanläggningar. Målet är att förbättra effektiviteten och ge mer utrymme för individuell utveckling. Detta skapar en företagskultur där alla ständigt söker efter förbättringspotential.

Fair business

Åtgärdsområde: Fair business

Vi uppträder anständigt - och utan kompromisser. Det finns en nolltoleranspolicy som är inbäddad i våra koncernövergripande företagsregler mot korruption. Kampen mot korruption är en central angelägenhet för vårt företag och en integrerad del av våra anställdas utbildning, diskussioner och prestationsbedömningar samt en fast del av alla möten i ledningsgrupperna.

Under verksamhetsåret 2021, andra året i rad, rapporterades inga potentiella fall av korruption.

Ladda ner hållbarhetsrapport 2021

Ladda ner hållbarhetsrapport 2020

Ladda ner hållbarhetsrapport 2019