Hållbarhet

”Vi har genomgått en lång och framgångsrik omvandlingsprocess. I framtiden vill vi förstärka denna tillväxt och ge företaget framgång och hållbarhet. ” Klaus Brammertz, VD och koncernchef.

Sedan sammanslagningen 2013 mellan Bauwerk Parkett och BOEN är Bauwerk gruppen det näst största trägolvsföretaget i Europa och ledande inom den högkvalitativa biten. Vår affärsverksamhet påverkar miljön och samhället vilket vi vill ta ansvar för.

Vi har förmånen av att tillverka golv av trä, en naturlig produkt som kommer att tjäna och glädja dess ägare under många år. Hållbarhet är inte ett obekant ord för oss inom trägolvs branschen. Vi har länge bedrivit olika förehavanden som vi offentliggör för första gången, eftersom de är en del av vår självuppfattning av en långsiktig och affärsmässig verksamhet som har sin utkomst genom den oförädlade råvaran av trä. Det som är nytt är emellertid, vårt krav på att stabilisera vår dåtida tillväxt, att etablera samma standard i hela koncernen och att metodiskt förankra väsentliga hållbarhetsaspekter i vår bearbetning.

Hur gör vi detta?

Sedan 2017 har hållbarhet kopplats samman som en nyckelfråga i vår gruppstrategi och vision. Vi har inrättat ett korsfunktionellt hållbarhetsutskott för att etablera systematisk hållbarhetsstyrning och driva detta framåt under de kommande åren. Detta leds av vår VD, Klaus Brammertz. Därutöver ingår cheferna för kvalitetsledning, miljö och arbetsmiljö, HR, forskning och utveckling, inköp och representanter för båda varumärkena i detta.

Utgångspunkten var att urskilja och utvärdera de viktigaste inverkningarna av vår affärsverksamhet mot miljön och samhället, där vi också inkluderade våra viktigaste externa delägare i en intressent dialog i mars 2017. Medräknat var framför allt kunder, investerare, myndigheter, affärspartners och icke-statliga organisationer.

Baserat på denna genomgången, har vi fastställt tydliga ambitioner för våra viktiga ämnen och utarbetat en detaljerad plan för åren 2017 till 2019 med tydliga mål, åtgärder och kontrollpunkter. Vår första hållbarhetsrapport betonar våra satsningar inom fyra handlingsområden.

Ladda ner hållbarhetsrapport 2020

Ladda ner hållbarhetsrapport 2019