Boen är öppet för affärer

Här på BOEN vidtar vi alla rekommenderade försiktighetsåtgärder, och våra team runt om i världen är fortfarande i drift.

Som svar på den nuvarande COVID-19-situationen runt om i världen och med de senaste råd som ges av hälsoombud, vill vi försäkra er om att det för närvarande inte finns några begränsningar för rörelse av kommersiella varor och att alla BOEN-produktionsanläggningar är fullt operativa.
 
För att hålla våra anställda och kunder säkra, kommer våra säljrepresentanter tills vidare inte delta i möten ansikte mot ansikte utan kommer att arbeta hemifrån.
 
För att underlätta att upprätthålla BOENs höga standard för service och leverans till våra kunder, sker kontakt via telefon och e-post.
 
Ta hand om dig!
Från oss alla i BOEN