Original surface on the edges

Origami Tech

Oferowana technika składania umożliwia uzyskanie oryginalnej powierzchni parkietu na krawędziach nakładek schodowych.

Origami Tech posiada charakterystyczny skos, dzięki któremu krawędź stopnia staje się bardziej wytrzymała i „zaokrąglona”. Oryginalnie obrobiona powierzchnia krawędzi zostaje zachowana dzięki dwukrotnemu zaginaniu materiału bez pęknięć. Technologia ta umożliwia zabezpieczenie krawędzi, podobnie jak podłogi z litego drewna.

„Zastosowanie naszej nowej technologii mielenia i składania pozwoliło przekształcić proces produkcji ręcznej w produkcję przemysłową zapewniającą efekt idealnej obróbki. W ten sposób zwiększamy wydajność profesjonalistów i oferujemy doskonały efekt klientom końcowym.”

Andreas Tippel – Menedżer Produktu w firmie BOEN