Real wood

Logo „Real Wood“ jest przydzielane wyłącznie autoryzowanym producentom należącym do Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP). Decyzje na rzecz prawdziwego drewna przynoszą korzyści ekologiczne. Produkcja, obróbka i składowanie drewna wymagają znacznie mniejszego zużycia energii niż w przypadku innych materiałów.

Dlaczego stosowanie prawdziwego drewna jest korzystne dla środowiska?

Korzyści środowiskowe płynące z wyboru prawdziwego drewna są niepodważalne. Produkcja, przetwarzanie i utylizacja drewna zużywają o wiele mniej energii niż w przypadku innych materiałów budowlanych. Po każdej wycince drzew teren jest ponownie zalesiany dla przyszłych pokoleń.

Ze względu na rosnącą popularność podłóg z prawdziwego drewna wzrosło również zaangażowanie w uprawę lasów. Obecnie sadzi się o wiele więcej drzew niż wycina, co oznacza, że rosnące zapotrzebowanie na drewno wywarło pozytywny wpływ na środowisko. Sytuacja ta zachęca do sadzenia coraz większej ilości drzew.

Im więcej drzew zużywamy, tym więcej ich sadzimy, ponieważ praktycznie całe europejskie drewno jest pozyskiwane z lasów objętych systemem zarządzania. Wycinka drzew stwarza przestrzeń dla nowego wzrostu – zalesianie odbywa się zazwyczaj w tempie dwóch sadzonych drzew na jedno drzewo ścięte.

Całkowicie nadające się do recyklingu

Drewno całkowicie nadaje się do ponownego wykorzystania. Można z niego korzystać na trzech odrębnych etapach. Po pierwsze, stosuje się je do wytwarzania produktu. Po drugie, produkt ten można przetworzyć ponownie, a po trzecie, można to drewno wykorzystać celem generowania energii. Żaden inny surowiec odnawialny nie może temu dorównać pod względem objętości i ekonomii.

Alternatywadla rozwiązań opierających się na zużyciu węgla

Produkcja i przetwarzanie drewna są wysoko wydajne pod względem energetycznym, zaś produkty wykonane z drewna charakteryzują się niezwykle niskimi emisjami dwutlenku węgla, ponadto drewno może często zastępować materiały takie jak stal, aluminium, beton lub tworzywa sztuczne, wymagające znacznych ilości energii podczas produkcji.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Efekt magazynowania węgla przez drewno odgrywa istotną rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Dalsze zwiększenie wykorzystania produktów drewnianych przyczyni się w jeszcze większym stopniu do ograniczenia negatywnych skutków dla atmosfery.

W celu uzyskania dalszych informacji patrz www.realwood.eu