Rainforest Alliance

Program SmartWood opracowany przez Rainforest Alliance stawia wysokie wymagania nabywcom, producentom i właścicielom gruntów celem uzyskania zrównoważonego podejścia do zarządzania lasami na całym świecie.

Wszystkie przedsiębiorstwa BOEN posiadają certyfikat w zakresie programu SmartWood Chain-of-Custody. SmartWood to program Rainforest Alliance, akredytowany przez FSC (Rada zarządzania lasami). Certyfikacja ta jest kontrolowana podczas corocznych wizyt na terenie zakładu.

W celu uzyskania dalszych informacji patrz www.rainforest-alliance.org