Rainforest Alliance

Smartwood programmet til Rainforest Alliance™ stiller høye krav til innkjøpere, produsenter og skogeiere med mål om en forsvarlig drift og bruk av skog - deriblant også regnskog.

Alle BOEN selskaper har blitt sertifisert innen SmartWood Chain-of-Custody program. SmartWood er et program av Rainforest Alliance, som er akkreditert av FSC (Forest Stewardship Council).

Dette programmet setter strenge standarder for innkjøpere, produsenter og grunneiere for å gjennomføre en bærekraftig forvaltning av verdens skoger. Sertifiseringen er sjekket årlig.

Mer informasjon på www.rainforest-alliance.org