FSC® “The mark of Responsible Forestry”

Råmaterialene som foredles av BOEN kommer fra fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med høy grad av tilvekst.

Forest Stewardship Council® 

The Forest Stewardship Council ( FSC) er en velkjent uavhengig non-proft miljøorganisasjon som har som mål å få frem skoger som tilfredsstiller kravene til mennesker som bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at den forvaltes riktig og gjør skogene i stand til å reprodusere seg selv.

Miljøriktig skogforvaltning sørger for at høsting av tømmer og ikke-tømmer produkter opprettholder skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser.

Samfunnsnyttig skogforvaltning hjelper både lokale folk og samfunnet til å nyte langsiktige fordeler og gir også sterke insentiver til lokale folk til å opprettholde de skogressursene og holder seg til langsiktige forvaltningsplaner.

Økonomisk forsvarlig skogforvaltning innebærer at skogsdrift er strukturert og forvaltes slik at tilstrekkelig lønnsom, uten å generere økonomisk overskudd på bekostning av skogen ressurs, økosystemet, eller berørte lokalsamfunn.
Spenningen mellom behovet for å generere tilstrekkelige økonomiske avkastning og prinsipper for ansvarlig skogsdrift kan reduseres gjennom innsats for å markedsføre hele utvalget av skogprodukter og tjenester for deres beste verdi.

FSC Etikett

Den FSC-merket er en velkjent veiledning for forbrukeren. Det garanterer at produktene er blitt verifisert og kan spores fra skogen til salgsstedet.

FSC MIX

Etiketten sikrer at produktet levert har minimum 70% materiale som kommer fra FSC sertifisert treverk, den andre 30% kommer fra FSC kontrollert treverk BOEN leverer produkter med FSC MIX.

FSC sertifikat i BOEN selskaper

En FSC CoC (chain of custody) sertifisert holder hensyn til for opprinnelsen til tre og må være i stand til å spore produktene. Kun selskaper som har en slik prosedyre sertifisert av FSC, er tillatt å selge FSC-sertifiserte produkter.

BOEN FSC lisensenummer er:

BOEN Bruk, (Norway) FSC® C051117, BOEN Parkett Deutschland, (Germany) FSC® C101713, BOEN Lietuva (Lithuania) FSC® C021510, BOEN UK FSC® C047288, BOEN US FSC® C095158.

BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC (chain of custody system).

FSC sertifikater:

Mer informasjoner om FSC sertifisering: www.fsc.org

FSC sertifiserer BOEN og BOEN Sport produkter

Vær oppmerksom på at en BOEN parkett eller BOEN Sport produktet er FSC-sertifisert bare når det er tydelig skrevet i produktbeskrivelsen på klistremerket på emballasje og i fakturaer og transport dokumenter.

Fullstendig informasjon om BOEN produkter som kan leveres med FSC MIX-etiketten er notert på www.fsc.org.