Beskytte natur og miljø

Bærekraftsrapport 2021

Hvert tre og hvert trestykke er unikt – og fascinerende. Vi ser på det som et privilegium å kunne lage eksklusive parkettgulv fra dette allsidige naturproduktet. Vi forplikter oss derfor å håndtere våre ressurser på en bærekraftig måte – over hele verdikjeden.

Som ledende europeisk parkettprodusent har vi et stort ansvar for å sette et så lite økologisk fotavtrykk som mulig – dette skylder vi naturen, fremtidige generasjoner og oss selv. Det er derfor vi kontinuerlig optimaliserer og utvikler vår bærekraftsstrategi.

Innenfor Bauwerk Gruppen har vi samlet våre ansvarsområder i fire konkrete handlingsfelt:

  • Sunne løsninger
  • Natur og miljø
  • Motiverte medarbeidere
  • Fair business

Les hele bærekraftsrapporten her

Sunne løsninger

Ansvarsområde: Helse og sikkerhet

Som individer tilbringer vi 80 til 90 % av livet vårt innendørs, og vi puster inn og puster ut 10 til 20 m3 luft om dagen. For å bevare god luftkvalitet og et sunt livs- og arbeidsmiljø, må lim, lakk og olje som vi bruker være helt trygge helsemessig og de må brukes med omhu.

En av hovedaktivitetene innenfor feltet "Sunne løsninger" er at produktutvalget med Eco-Institute label har blitt utvidet med vårt 3-lags sortiment (NB! oljede og røkte gulv er unntatt). Med BOEN merkenavnet står vi for parkett av høy kvalitet som ikke bare er ufarlig for helsen, men som til og med har positiv effekt på vårt velvære. 

Natur og miljø

Ansvarsområde: Natur og miljø

Treverk er den desidert viktigste råvaren i vår virksomhet. Vår suksess er avhengig av det og vi er dermed direkte avhengig av et en intakt natur. Våre viktigste bidrag er: Ansvarlig innkjøp, effektiv bruk av ressursene, samt reduksjon av vår utslipp av drivhusemisjoner.

Hovedaktivitetene innenfor feltet "Beskytte natur og miljø" er reduksjonen av direkte VOC-utslipp i vår sveitsiske fabrikk med 45 % og det å øke andelen av bærekraftig sertifisert råmateriale med mer enn 10 %.

Vi har også begynt å produsere vår egen grønne energi ved hjelp av solcellepaneler på våre hovedproduksjonsstedene.

Vi er stolte av å ha integrert produksjonsstedene våre i Kroatia og Litauen i vårt miljøstyringssystem i henhold til ISO Standard 14001.

Motiverte medarbeidere

Ansvarsområde: Motiverte medarbeidere

Den mest avgjørende faktoren for suksessen til vårt selskap er våre ansatte. Deres kompetanse, deres engasjement, kreativitet, fleksibilitet og lojalitet gjør vårt selskap sterk og klar for fremtiden. Derfor vil vi at våre ansatte skal føle seg trygge og respektert hos oss – i et rettferdig og anerkjennende miljø. Som arbeidsgiver har vi ansvar for deres helse og velvære, samt for deres faglige utvikling.

Vår konsernomfattende medarbeiderundersøkelse viser at medarbeidertilfredsheten har økt sammenlignet med året før.

En annen hovedaktivitet innenfor feltet "Motiverte ansatte" var implementeringen av et Synchronized Production System (SPS) på alle produksjonsstedene våre. Målet er å effektivisere og gi mer rom for individuell utvikling. Dette skaper en bedriftskultur der alle kontinuerlig søker etter forbedringspotensialer.

Fair business

Ansvarsområde: Fair business

Vi oppfører oss anstendig – og uten kompromisser. Det gjelder en nulltoleranse-policy i vårt selskapsregelverk mot korrupsjon. Kampen mot korrupsjon er et sentralt anliggende for vårt selskap, og en integrert del av våre ansattes opplæring, diskusjoner og evalueringer, samt en fast del av alle møter i ledergruppene.

I forretningsåret 2021, for andre år på rad, ble det ikke rapportert om potensielle tilfeller av korrupsjon.

Last ned Bærekraftrapporten 2021

Last ned Bærekraftrapporten 2020

Last ned Bærekraftrapporten 2019