Bærekraftsprapport 2020 - Bauwerk Gruppen

Den konsernomfattende bærekraftsrapporten til Bauwerk Gruppen ble utarbeidet i samsvar med International Reporting Standard (GRI), og synliggjør våre ambisjoner mht. konsernets viktigste bærekraftspørsmål. Følgende er et utdrag av de viktigste aspektene fra rapporten i 2020. Den detaljerte rapporten finner du her.

Bærekraftsledelse i Bauwerk Gruppen

Som et produksjonsselskap innen treforedling har vi lenge vært bevisst vårt miljømessige- og sosiale ansvar. Vi startet ikke fra bunnen av, men kunne bygge videre på tidligere prestasjoner. Nytt er imidlertid vårt krav om å styrke vår tidligere vekst, å etablere de samme standardene i hele konsernet og å konsekvent forankre relevante bærekraftsaspekter i våre prosesser.

Klaus Brammertz, styret i Bauwerk Gruppen: «Det siste året med pandemien var spesielt utfordrende: I starten av året sto vi på sidelinjen og ventet på å rulle ut vår strategi for å nå vår nye bedriftsvisjon om å bli markedets «innovative leder innen naturlige, bærekraftige tregulv». Selv om vi ikke kunne starte eller drive alle våre nøkkelinitiativer som planlagt, gjorde vi fortsatt betydelig fremgang.»

 

Sunne inneklimaløsninger

Som individer tilbringer vi mellom 80 og 90 % av livet innendørs, og puster inn og ut 10–20 m3 luft hver dag. Selv om dagens tilnærmet lufttette bygninger gir mening sett fra et energisynspunkt, er de nødvendige ventilasjonssystemene tvilsomme når det gjelder sunn livsstil. Tre er et naturmateriale. Ved parkettproduksjon påføres lim, lakk, farger, beis, oljer samt rengjørings- og pleiemidler under montering og påfølgende bruksfase. Dersom disse er utviklet med feil fokus eller anvendes ukorrekt, kan de forårsake utslipp som svekker inneluftkvaliteten og et sunt leve- eller arbeidsmiljø i løpet av tregulvets levetid. Med vårt merke står vi for parkett av høy kvalitet som er ufarlig for helsen, og som til og med har positive effekter på vårt velvære. For å møte sofistikerte krav er vi avhengige av kontinuerlige investeringer i produktutvikling, troverdige sertifiseringer og målrettet informasjon og opplæring for installatører og (slutt)brukere.

Hvert BOEN-produkt er ufarlig for helsen gjennom hele brukstiden. Den konsekvente eliminering- eller erstatning av potensielt skadelige stoffer under liming, pressing og overflatebehandling samt i rengjørings- og pleieprodukter, er fokus for vår konsernomfattende innovasjonsinnsats.

 

Miljøbeskyttende

For systematisk å registrere og kontrollere miljøpåvirkningene våre bruker vi et miljøstyringssystem. I 2021 lyktes vi med å integrere produksjonsenhetene våre i Litauen og Kroatia i ISO 14001-standarden. Dermed har selskapet vårt sertifisert alle sine store datterselskaper.

Våre tre sentrale miljøfokusområder er ansvarlige anskaffelser av trevirke og treprodukter, effektiv bruk av ressurser og reduksjon av klimagassutslipp. For å bevare råvarekvaliteten og forbedre utnyttelsen av treet, ble flere prosjekter, initiativer og investeringer vellykket implementert i 2020 og vil bli kontinuerlig forbedret fremover.

Deler av treavfallet vårt brennes på alle våre produksjonssteder for å generere varme. Resterende treavfall brukes enten til pelletsproduksjon eller bearbeides og selges som briketter.

Utslipp og klimaendringer 

På alle våre anlegg jobber vi for å øke ressurseffektiviteten og redusere klimagassutslipp. I sistnevnte tilfelle investerer vi ytterligere i datatilgjengelighet og åpenhet. Når det gjelder logistikk styrker vi direkteforsendelser og kombinerte transporter.

For systematisk å registrere og kontrollere miljøpåvirkningene våre bruker vi et miljøstyringssystem. Vi engasjerer også våre partnere (f.eks. leverandører og logistikkpartnere) for å innhente data om indirekte utslipp, da vi ønsker å forstå alle dimensjoner av vår miljøpåvirkning. Videre streber vi etter kontinuerlig og systematisk å redusere våre klimagassutslipp og miljøpåvirkning.

Solcellepaneler 

På vårt sveitsiske anlegg har tre av siloens vegger fått installert solcellepaneler. Systemet har vært i drift siden begynnelsen av juni, og vil levere rundt 29 000 kWh bærekraftig produsert strøm pr. år. Prosjektet er et første skritt i arbeidet med å produsere bærekraftig elektrisitet ved hovedkvarteret. Vi jobber for tiden med et prosjekt for også å utstyre halltakene på den sydlige delen av bygningene våre med solcellepaneler. Dette tilsvarer et areal på rundt 2 500 m2.

Vårt produksjonssted i Litauen har installert et enormt solkraftverk som dekker 12 562 m2. Dette gjør at vi er i stand til å erstatte en del av energiforbruket vårt med fornybar, ren energi, bekjempe klimagassutslipp og redusere vår kollektive avhengighet av fossilt brensel. I tillegg er solenergiprosjekter under planlegging for vårt tredje produksjonssted i Kroatia. Dette vil delvis settes i drift i løpet av de neste månedene.

Den detaljerte rapporten finner du her