ES projektai

UAB „Bauwerk Boen“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas“

UAB „Bauwerk Boen“ įgyvendina projektą “UAB "Bauwerk Boen" darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas”. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti esamų ir naujų darbuotojų kompetenciją, žinias ir gebėjimus. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Mokymų programos išskaidytos pagal jų atliekamas funkcijas įmonėje, siekiant didžiausios naudos, pritaikant darbuotojų gebėjimus prie įmonės poreikių.  

Projekto įgyvendinimas leis išplėsti kvalifikuotų, žinių ir gebėjimų turinčių darbuotojų, šioje rinkoje dalį. Planuojama, kad mokymai vyks 36 mėn., bus apmokyti 250 įmonės darbuotojų.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 01 15 - 2022 01 15