Forest Stewarship Council™

Mere information om FSC™ MIX sertifisering: www.fsc.org.

BOEN wood flooring FSC

The Forest Stewardship Council (FSC™) er en velkendt, uafhængig og non-profit miljøorganisation, som har som mål at fremme skovdrift, som tilfredsstiller kravene fra folk som bor der, og samtidig tager hensyn til naturen og gør skovene i stand til at reproducere sig.

Miljørigtig skovdrift sikrer, at hugst til tømmer og andre produkter sker under hensyn til skovens biologiske mangfold, produktivitet og økologi.

Samfundsnyttig skovdrift giver både den lokale befolkning og hele samfundet langsigtede fordele, og den lokale befolkning motiveres til at følge forvaltningsplanen og bevare skovens ressourcer over tid.

Økonomisk forsvarlig skovdrift indebærer, at driften genererer et økonomisk overskud, uden at dette sker på bekostning af skovens økologi og ressourcer eller belaster lokalsamfundet.

Modsætningen mellem behovet for at generere et tilstrækkeligt, økonomisk afkast og kravet om økologisk ansvarlig skovdrift kan mindskes, hvis man markedsfører hele udvalget af produkter fra skoven samt ledsagende tjenester for bedste pris.

FSC™ Etiket

FSC™-mærket er en velkendt vejleder for forbrugeren. Mærket er en garanti for, at produkterne er verificerede og kan spores i alle led fra skoven til udsalgsstedet.

FSC™ MIX

Denne etiket sikrer, at det leverede produkt består af minimum 70% FSC™-certificeret træværk samt op til 30% træværk, som er FSC™-kontrolleret. BOEN leverer produkter med FSC™ Mix.

FSC™ certifikat i BOEN selskaber

En FSC™ CoC (chain of custody) certificering indebærer, at producenten kender træværkets oprindelse og kan spore produkterne i alle led. Kun selskaber, som har en procedure for dette – certificeret af FSC™ – kan sælge FSC™-certificerede produkter.

BOENs fabrikker overholder retningslinjerne i FSC™ (Chain of Custody-system). Mer informasjoner om FSC™ sertifisering: www.fsc.org.

FSC sertifiserer BOEN og BOEN Sport produkter

Vær opmærksom på, at et produkt fra BOEN  eller BOEN Sport kun er FSC™-certificeret, når det er tydeligt skrevet i produktbeskrivelsen, på etiketten på emballagen og i fakturaer og transportdokumenter. 

FSC™ Certfikat