Du är här: Om BOEN / Miljö / Real Wood

Real Wood

Real Wood logotypen används uteslutande för godkända tillverkare som är medlemmar i den europeiska branschorganisationen för parkett (FEP). Miljöfördelarna med trä är odiskutabla. Råvaruförädling, bearbetning och lagring av trä kräver betydligt mindre energi än andra material.

Varför är det bra för miljön att använda äkta trä

De miljömässiga fördelarna med att välja äkta trä kan inte ifrågasättas. Det används mycket mindre energi för produktion, bearbetning och försäljning av virke än för något annat konstruktionsmaterial. Med trädplanteringsprogram kan skogarna användas i generationer.

Idag, på grund av att äkta trägolv har blivit mer populära, har också engagemanget när det gäller nytillförsel av skog ökat. I dag planteras många fler träd än vad som fälls. Denna ökade efterfrågan har haft en positiv inverkan på miljön. Den uppmuntrar till plantering av fler träd.

Ju fler träd vi använder, ju fler planterar vi, eftersom så gott som hela det europeiska trävirket som används kommer från skogar. En skörd skapar utrymme för ny tillväxt - och detta händer ofta, med av hastigheten två planterade träd för varje träd som fälls.

100 % återvinningsbart

Trä är återvinningsbart. Det kan användas i tre olika stadier. För det första används det till att göra produkter såsom möbler, golv, m.m. För det andra kan produkten återvinnas, och för det tredje kan det användas för energiproduktion. Inga andra förnybara material är lika användbara när det gäller volym och ekonomi.

Ersätter alternativ med hög energiförbrukning

Produktion och bearbetning av virke är inte bara mycket energieffektivt, vilket ger träprodukter ett fotavtryck med extremt lågt koldioxidutsläpp, utan trä kan dessutom ofta användas för att ersätta material såsom stål, aluminium, betong eller plast, vars produktion kräver stora mängder energi.

Minskar utsläppen av växthusgaser

Att träprodukter slukar koldioxid har en viktig roll när vi talar om att minska utsläppen av växthusgaser. Ökad användning av träprodukter kommer att fortsätta att minska de negativa effekterna på atmosfären..

Mer information: www.realwood.eu

FSC® “The mark of Responsible Forestry”

Råmaterialen som förädlas av BOEN kommer från förnybara resurser, där skogen förvaltas förnuftigt och med hög grad av nytillväxt. BOENs fabriker följer alltid rättesnörena från FSC (chain of custody system).

Rainforest Alliance

Smartwood programmet från Rainforest Alliance™ ställer höga krav på köpare, tillverkare och skogsägare, med målet att säkra driften och användningen av skog - inklusive regnskog.

The Blue Angel

Blue Angel är det första och mest kända miljömärket i världen. Sedan 1978 har det satt standarden för miljövänliga produkter och tjänster, utvalt av en oberoende jury enligt givna kriterier.

BREEAM

BREEAM är världens främsta miljöbedömningsmetod och klassificeringssystem för byggnader, med 200 000 byggnader med certifierade BREEAM-bedömningar och över en miljon registrerade för bedömning, eftersom BREEAM först lanserades 1990.

CE

CE-märkning (även känd som CE-märket) är en obligatorisk överensstämmelsemärkning på många produkter som finns på den inre marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).