Du är här: Ansvarsfriskrivning och impressum

Ansvarsfriskrivning och impressum

BOEN Bruk AS

NO-4658 Tveit, Norway
Tel.: +47 38 06 66 00
Fax: +47 38 06 66 01
Org.nr.: 923615172

Innehåll

BOEN kontrollerar innehållet i dessa sidor noggrant, men förbehåller sig ändå rätten att inte vara ansvarig för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som ges. Skadeståndsanspråk som baseras på användning av informationen som tillhandahållits, inklusive alla former av information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas.

Alla erbjudanden är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen, inklusive alla erbjudanden och all information kan utökas, ändras eller delvis eller helt raderas av författaren utan separat meddelande.

Remisser och länkar

Författaren är inte ansvarig för något innehåll som länkas eller hänvisas till från författarens sidor - om inte författaren har full kännedom om olagligt innehåll och skulle kunna förhindra att besökare på den egna webbplatsen ser dessa sidor. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenterats där kan endast upphovsmannen av respektive sida vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Dessutom är författaren inte ansvarig för några inlägg eller meddelanden som publiceras av användare på diskussionsforum, gästböcker eller i e-postlistor som tillhandahålls på sidan.

Upphovsrätt

Författaren avser att inte använda något upphovsrättsskyddat material för publicering eller, om det inte är möjligt att undvika, att ange upphovsrätt för respektive objekt. Upphovsrätten för allt material som skapats av författaren är reserverat. All kopiering eller användning av objekt såsom bilder, diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan författarens samtycke.

Integritetspolicy

Om möjlighet för inmatning av personlig data eller affärsdata (e-postadress, namn, adresser) ges, sker tillförseln av dessa uppgifter frivilligt. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåtet - om och så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - utan specificering av personuppgifter eller under specifikation av anonymiserade data eller ett alias. Användningen av publicerade postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser i marknadsföringssyfte är förbjudet, de som skickar oönskad skräppost kommer att straffas.

Denna ansvarsfriskrivnings juridiska giltighet

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av en internetpublikation du remitterades från. Om avsnitt eller enskilda villkor i denna ansvarsfriskrivning inte är lagliga eller korrekta förblir innehållet eller giltigheten av övriga delar opåverkade av detta faktum.
 
Denna ansvarsfriskrivning är baserad på en tjänst från www.disclaimer.com

© BOEN AS, 2016.