Jesteś w: Klauzula poufności

Klauzula poufności

Nota prawna

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę jest
BOEN AS

NO-4658 Tveit, Norwegia
Tel.: +47 38 06 66 00+47 38 06 66 00
Fax: +47 38 06 66 01
Org.nr.: 98400646

Treść

Mimo iż firma BOEN sprawdza zawartość strony regularnie i dokładnie, nie jest odpowiedzialna za następujące aspekty: aktualność treści, jej poprawność, kompletność i jakość zamieszczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wynikające ze wszelkich szkód użytkownika portalu, spowodowane treścią strony (m.in. treścią niekompletną czy niepoprawną) nie będą więc rozpatrywane. Prezentowane treści i oferty nie są wiążące, a firma BOEN nie zobowiązuje się do potwierdzenia wierzytelności wszystkich informacji zawartych na stronie. Części strony czy publikacje, w tym oferty i informacje mogą zostać rozbudowywane, zmieniane lub częściowo oraz całościowo kasowane przez autorów strony, bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.

Odnośniki i linki

Autor strony nie jest odpowiedzialny za żadną zawartość odnoszącą się czy łączoną z tą stroną. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jest on w pełni świadomy nielegalnej zawartości odnoszącej się do jego strony i jest w stanie zapobiec wglądu do niej przez użytkowników strony. W przypadku szkód poniesionych przez użytkownika, podmiotem odpowiedzialnym za nie jest autor strony, do której odnosi się strona www.boen.pl, nie osoba, która umieściła odnośniki do tej strony. Ponadto autor strony nie jest odpowiedzialny za zawartość umieszczaną na stronie przez użytkowników.

Prawa autorskie

Autor strony nie miał zamiaru umieszczać na stronie żadnych materiałów objętych prawami autorskimi; w innym przypadku, tam gdzie było to możliwe, podaje źródła materiałów. Autor zastrzega sobie prawo do wszystkich treści umieszczonych na stronie. Powielanie i wykorzystywanie treści takich jak obrazy, diagramy, pliki dźwiękowe czy tekstowe w publikacjach elektronicznych czy drukowanych wymaga zgody autora.

Polityka prywatności

W przypadku możliwości wprowadzenia wszelkich danych osobistych (adres e-mail, imię, nazwisko, adres itd.), wprowadzenie ich ma charakter dobrowolny. Używanie i opłaty za wszelkie oferowane usługi jest dozwolone bez konieczności podawania danych osobowych lub z użyciem danych anonimowych (jedynie w przypadku, gdy jest to możliwe i uzasadnione). Korzystanie z umieszczonych na stronie adresów, numerów telefonów czy fax oraz adresów e-mailowych w celach marketingowych jest zabronione. Wysyłanie spamu jest karalne.

Moc prawna zrzeczenia się odpowiedzialności

Firma BOEN zastrzega sobie prawo do zrzeczenia się odpowiedzialności za swoje publikacje. W przypadku, gdy części tego orzeczenia nie są uznane za legalne lub poprawne, nie ma to wpływu na zawartość czy ważność pozostałych części orzeczenia.
Zrzeczenie się odpowiedzialności powstało dzięki serwisowi www.disclaimer.com

© BOEN AS, 2014.