Du er her: Gulvvarme

Gulvvarme

BOEN parkett og gulvvarme? ikke noe problem! Les her hvorfor...

Parkett har høy ledningsevne og kan derfor med fordel legges over gulvvarme. Her er noen gode råd å merke seg.

  • Parketten bør legges så tett mot underlaget som mulig for best varmeoppnåelse.
  • Maksimal effekt av varmesystemet er 60 W/m².
  • Overflatetemperatur på undergulvet er maks. 27 °C.
  • Relativ fuktighet mellom 30 og 60 %.

Klimatiske forhold

BOEN wood flooring - Climatic contintions

Treverk er et levende materiale som påvirkes av omgivelsene. Trefuktigheten styres av luftens relative fuktighet (RF), som er forholdet mellom ”tørr” og ”våt” temperatur. På våre breddegrader varierer klimaet ganske mye fra sommer til vinter. Dette har virkning også innendørs, spesielt i fyringssesongen. Da kan det i svært kalde perioder bli så tørt som 10 - 15 % RF, særlig i bygg med krav til TEK-10 og i passivhus.

BOEN parkett tåler en relativ fuktighet (RF) fra 20 – 60 % ved en temperatur på 18 °C. Alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt med luftens relative luftfuktighet (RF) og krymping og sprekkdannelser er ofte resultatet. Dette kan unngås ved å tilføre fuktighet til luften, da vil også både mennesker og planter trives bedre. Bruk gjerne en luftfukter.