Du er her: Om BOEN / Miljø

Miljø

BOENs produkter består av naturmaterialer.
Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

I dag kommer mer enn 95% av all råmateriale som brukes i produksjonen fra europeiske skoger som har treplantingsprogrammer eller innehar sertifikater som f.eks FSC® eller er i en prosess for å skaffe seg slike sertifikater.


BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC® (chain of custody system). Som en produsent av trevarer har BOEN en viktig tradisjon å videreføre. Dialog med miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter samt investering i ny teknologi gjør det mulig for oss å redusere avfall til et minimum. Utvikling av alternative produkter til eksotiske tresorter er et annet eksempel på BOENs vektlegging på miljø.

Vi tilbyr produkter som respekterer miljøet og mennesker. Lim og annen overflatebehandling produserer ikke noe form av farlig avgassing eller andre bi-produkter. 

Lamellparkett er meget ressursbesparende i forhold til massivparkett. Hele 3/5 av produktet består av hurtigvoksende nåletre, som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspon og høvelflis er naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i fabrikkens fyringsanlegg for tørker, ovner og varmtvann. Produksjonsmetodene hos BOEN etterlater seg ingen giftige eller farlige biprodukter.

Real Wood

“Real Wood” logoen brukes eksklusivt for autoriserte produsenter som er medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen for parkett (FEP). Miljøgevinst ved bruk av tre er udiskutabel. Råvarebearbeiding, prosess og lagring av tre trenger betraktelig...

The blue Angel

Blue Angel er den første og mest kjente miljømerke over hele verden. Siden 1978 har den satte standarden for miljøvennlige produkter og tjenester valgt av en uavhengig jury i tråd med definerte kriterier.

Rainforest Alliance

Smartwood programmet til Rainforest Alliance™ stiller høye krav til innkjøpere, produsenter og skogeiere med mål om en forsvarlig drift og bruk av skog - deriblant også regnskog.

Breeam Logo

BREEAM

BREEAM er verdens fremste miljøvurdering metode og rating system for bygninger, med 200.000 bygninger med sertifiserte BREEAM vurdering rangeringer og over en million registrerte for vurdering siden det først ble lansert i 1990.

CE

CE-merking (også kjent som CE-merket) er et obligatorisk konformitet preg på mange produkter som er plassert på det indre marked i EØS-området (EØS).

FSC® “The mark of Responsible Forestry”

Råmaterialene som foredles av BOEN kommer fra fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med høy grad av tilvekst. BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC (chain of custody system).