Jūs esate: Apie BOEN / Karjera

Karjera

Šiuo metu ieškome:
Staklininko, elektriko ir šaltkalvio


UAB „BOEN Lietuva“ skirtas finansavimas projektui ,,darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas” Nr. 09.4.3-ESFA-K-805-01-0007. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, projekto metu planuojama  tobulinti  naujai priimamų bei esamų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus bei sėkmingai perkvalifikuoti esamus darbuotojus. Šiuo metu įmonėje dirba apie  1400 darbuotojų, planuojama, kad  projekto įgyvendinimo metu mokymuose sudalyvaus apie 420 darbuotojų. Šio projekto metu mokymuose dalyvaujantys darbuotojai įgis darbui būtinų žinių ir įgūdžių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos pirmojo tikslo „Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“ ir trečiojo Programos tikslo „Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“.