Du er her: Om BOEN / Miljø

Miljø

BOEN Parket består af naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi for at sikre, at der udvises respekt for naturen og bæredygtig ressourceforbrug - både i drift og produktion. Hos BOEN forsøger vi altid at udvikle gode produktionsmetoder, som er så skånsom som mulig overfor miljøet.
I dag er mere end 95% af alt træværk fra de europæiske skove omfattet af træplantningprogrammer eller holder certifikater som FSC® - eller er i en proces for at erhverve sådanne certifikater.

BOEN – oprindeligt et savværk fra 1634 - har en lang tradition for håndtering af skovens ressourcer. BOENs fabrikker overholder retningslinjerne i FSC® (Chain of Custody-system). Dialog med miljøorganisationer og offentlige myndigheder samt investeringer i ny teknologi gør det muligt for os at reducere spild til et minimum. Udvikling af produkter som alternativ til eksotiske træarter er et andet eksempel på, at BOEN lægger vægt på miljøet.

Der bliver i produktionen af lamelparket for størstedelens vedkommende brugt nåletræ, som jo er hurtigvoksende. Nåletræet udgør bund- og mellemlaget og giver gulvet større stabilitet.

Vi tilbyder produkter, der respekterer miljøet og mennesker. Lim og overfladebehandling afgiver ikke nogen form for gas eller andre biprodukter.

Savsmuld og spåner er naturlige biprodukter, der fuldstændigt bliver brugt til opvarmning, til tørreovne og til varmt vand. Produktionsmetoderne på BOEN efterlader ingen giftige eller farlige biprodukter.

Real Wood

The Real Wood-logoet administreres udelukkende af autoriserede fabrikanter, der tilhører den europæiske sammenslutning af parketproducenter FEP. Det er mange fordele ved at anvende træ som råstof; bl.a. kræves der mindre energi til forarbejdningen...

The Blue Angel

Blue Angel er det første og mest kendte miljømærke i hele verden. Siden 1978 har det sat standarden for miljøvenlige produkter og tjenester, udvalgt af en uafhængig jury i overensstemmelse med definerede kriterier.

Rainforest Alliance

SmartWood programmet fra Rainforest Alliance ™ sætter høje standarder til indkøbere, producenter og jordejere for at opnå en bæredygtig skovforvaltning i hele verden.

CE

CE-mærket bekræfter, at et produkt lever op til EU-kravene om sikkerhed, sundhed og miljø.

Breeam Logo

BREEAM

BREEAM er verdens førende miljøvurderingsmetode og klassificeringssystem for bygninger - lanceret i 1990. Med BREEM vuderes en bygnings egenskaber mht specifikationer, design, byggeri og anvendelse.

FSC® “The mark of Responsible Forestry”

Råvarerne, som anvendes af BOEN, kommer fra skove, som forvaltes ud fra bæredygtige principper. Dette betyder bl.a. at nyplantning og tilvækst prioriteres høyt. BOENs fabrikker overholder retningslinjerne i FSC (Chain of Custody-system).