Gulvvarme

BOEN hardwood floors and underfloor heating? No problem! Read here why...

Hardwood flooring and underfloor heating – do they even go together?
Experience tells us that they do, and it can even have advantages. The room climate for underfloor heating is in general more stable than in rooms with radiators.

The thermal resistance of hardwood floors are low, meaning that heat transfer is hardly hindered. Hardwood flooring placed on underfloor heating is also cost-effective. What must be taken into account is that woods such as beech, maple and jatoba are more prone to form gaps than e.g. oak.

It is important therefore to ensure the right room climate is achieved. We recommend that hardwood floors should be permanently adhered to underfloor heating. This means that you will have a permanently stable floor under your feet.

Gulvvarme

Parket har høj varmelednings-evne og kan derfor med fordel lægges ned over gulvvarme.

Her er nogen gode råd at huske på:

  • Parketten bør lægges så tæt mod varmesystemet som muligt for bedst varmeudnyttelse.
  • Parketgulv tåler maksimalt 60 W/m2 effekt på varmesystemet.
  • Temperaturen på overfladen af undergulv må ikke overstige 27oC.
  • Den relative luftfugtighed bør ligge mellem 30% og 60%.

Klimatiske forhold

Wood is a living material that is affected by the environment.

Træværk er levende og påvirkes af de fysiske omgivelser. Fugtigheden i trægulv følger den relative fugtighed i boligens indeklima. På vore breddegrader varierer fugtigheden betydeligt gennem årstiderne, og i fyrings-sæsongen er den relative fugtighed ofte vældig lav – ned til 10-15% relativ fugtighed i højisolerede huse.

Boen parket og al andet, indvendigt trævirke er i ligevægt med luftens relative fugtighed. Relativ fugtighed på under 20% kan føre til krympning og sprækdannelse i parketgulvet. Dette kan undgås ved at tilføre luften fugt – f.eks. med en vandforstøver.